ONDUIDELIJKHEID OVER DE REGELS RONDOM PROFILING

De concept handleiding van de WG29 gaat enkele keren in op online adverteren, maar geeft geen specifieke voorbeelden die van toepassing zijn op marketing. Toch spelen profielen een belangrijke rol in onze sector, waardoor de regels vragen oproepen. Een aantal AVG kwesties t.a.v. profiling:

  • Vanaf welk moment moet je in het geval van een CRM systeem of DMP spreken van een ‘profiel’?
  • “De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft”. Op welk moment is daarvan sprake in een marketingcontext?
  • Als er besluiten worden genomen zoals bij het vorige punt bedoeld wordt, dan heeft de betrokkene het recht op ‘nuttige informatie over de onderliggende logica’. Maar hoe leg je een gemiddelde Nederlander uit hoe (bijvoorbeeld) een algoritme een beslissing neemt?

Dit zijn vragen waar DDMA op dit moment geen concreet antwoord op heeft. Waarschijnlijk zal dit pas duidelijk worden wanneer de toezichthouder na 25 mei 2018 start met handhaven.

Bij DDMA adviseren we onze leden om behalve het kijken naar de regels ook logisch te blijven nadenken. We geven je de volgende aandachtspunten mee:

  • Duurzame marketing voegt waarde toe, sta stil bij de toegevoegde waarde voor de consument. Op welke manier verbetert dit de klantervaring?
  • Een klantrelatie is gebaseerd op vertrouwen, maak een inschatting van de verwachtingen van de gemiddeld consument, en zorg dat je hier rekening mee houdt.
  • De creepy-test: voelt mijn marketing eng aan als ik het uitleg aan een gemiddelde consument?
  • Stel jezelf ten slotte de vraag: zou ik mezelf hier als consument prettig bij voelen?

Door deze vragen te beantwoorden en gebruik te maken van common sense, kun je omgaan met de onduidelijkheid die de AVG met zich meebrengt. DDMA houdt ondertussen de laatste juridische ontwikkelingen voor je in de gaten. Houdt onze communicatie dus in de gaten voor de laatste updates.

Wil je onze juridische uitleg over profiling ook lezen? Check dan nu onze AVG pagina om deel 10 van onze voorlichting aan te vragen! Je kunt hier ook de andere delen van de AVG voorlichting aanvragen. Alle Algemene Verordening Gegevensbescherming documentatie is exclusief voor leden van DDMA. Op 23 januari 2018 is er ook een live AVG voorlichting, waar je nog meer uitleg krijgt over de eerder behandelde onderwerpen en vragen kunt stellen aan onze Legal Counsels Sara en Matthias. Daarnaast komt Udo Oelen namens de Autoriteit Persoonsgegevens vertellen over de AVG. Aanmelden kan hier!

Source: DDMA https://ddma.nl/actueel/onduidelijkheid-regels-rondom-profiling/